Offentlig 33-40 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/ netværk
It-erfaringBruttoløn
3342.115
3442.279
3542.469
3642.688
3742.939
3843.226
3943.551
4043.918

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.