Offentlig 9-18 års IT-erfaring

OffentligLedelse/projektledelse
It-erfaringBruttoløn
940.714
1042.223
1143.634
1244.948
1346.164
1447.283
1548.304
1649.228
1750.054
1850.782

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.