Offentlig 29-36 års IT-erfaring

OffentligLedelse/projektledelse
It-erfaringBruttoløn
2952.357
3051.915
3151.375
3250.738
3350.003
3449.171
3548.241
3647.214

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.