Offentlig 5-14 års IT-erfaring

OffentligLedelse/projektledelse
It-erfaringBruttoløn
535.583
636.641
737.658
838.633
939.566
1040.457
1141.307
1242.115
1342.882
1443.607

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.