Brugerunderstøttelse privat ansatte øst for Storebælt

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

ØstBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0-4 år541.77642.0004397743.949
5-9 år4   39.600
10-14 år3   41.834
15-19 år1    
20-24 år747.03548.04862.88257.711
25-29 år843.68254.08467.27456.294
30-34 år2    
35-39 år1    
over 39 år2    
Total3342.00047.25055.00050.873


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.