Privatansatte øst for Storebælt 3-12 års it-erfaring

ØstDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år43.900
445.442
546.870
648.191
749.410
850.533
951.566
1052.514
1153.384
1254.180

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.