Privatansatte øst for Storebælt 33-43 års it-erfaring

ØstDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
3364.427
3465.097
3565.829
3666.627
3767.499
3868.449
3969.484
4070.609
4171.830
4273.153
4374.584

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.