Privatansatte øst for Storebælt 3-12 års it-erfaring

ØstSikkerhed/security
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år45.031
448.204
551.124
653.798
756.239
858.456
960.458
1062.255
1163.858
1265.277

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.