Brugerunderstøttelse

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

VestBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0-4 år3   35.441
5-9 år827.87933.81938.19734.207
10-14 år4   45.414
15-19 år2    
20-24 år4   45.233
25-29 år2    
30-34 år1    
over 39 år1    
Total2534.45037.99947.42540.559


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.