Brugerunderstøttelse

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

VestBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0-4 år436.228
5-9 år626.33536.50938.35234.287
10-14 år636.45038.99744.32740.249
15-19 år2
20-24 år2
25-29 år2
30-34 år445.047
35-39 år2
over 39 år1
Total2936.45040.09145.97940.707


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.