Privatansatte vest for Storebælt 13-22 års it-erfaring

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
1346.305
1447.068
1547.772
1648.424
1749.028
1849.589
1950.112
2050.602
2151.064
2251.502

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.