Test/Kvalitet

Test/Kvalitet

VestTest/kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5-9 år632.50040.37843.36438.755
10-14 år745.56250.94755.68752.190
20-24 år557.49058.00960.97156.729
25-29 år1    
30-34 år3   58.389
35-39 år1    
over 39 år1    
Total2444.04955.59959.47252.080


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test/kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.