Test/Kvalitet

Test/Kvalitet

VestTest/kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0-4 år328.025
5-9 år437.360
10-14 år1
15-19 år2
20-24 år457.379
25-29 år353.923
30-34 år2
35-39 år1
Total2037.03850.54954.59346.771


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test/kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.