Afskedigelse under barsel


Ligebehandlingsloven og Funktionærloven siger begge, at der er ulovligt af afskedige en medarbejder pga. graviditet eller barsel. Men det er ikke forbudt at afskedige af andre årsager, f.eks. generelle nedskæringer eller virksomhedslukning. Det kan altså godt være lovligt at afskedige en medarbejder, der er gravid eller på barsel.

Hvis en medarbejder bliver afskediget under graviditet eller orlov, er det arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at afskedigelse ikke er begrundet i orloven eller graviditeten. Du bør altid kontakte PROSA, hvis du bliver afskediget under graviditet eller orlov.

Hvis afskedigelsen bliver kendt i strid med loven, kan medarbejderen kræve at beholde sin stilling eller blive genansat, hvis hun eller han er fratrådt, inden afgørelsen. Hvis en fortsættelse af ansættelsesforholdet er uhensigtsmæssigt, fordi samarbejdet har lidt skade, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en erstatning på op til 6-12 måneders løn.

Hvis en kvindelig funktionær bliver opsagt inden barselsorlovens påbegyndelse eller under orloven, men inden 14 uger efter barnets fødsel, har hun ret til fuld løn fra barselsorlovens begyndelse og i hele opsigelsesperioden.

Hvis du har en 120-dages regel i din ansættelseskontrakt, dvs. at du kan afskediges med kun 1 måneds varsel, hvis du inden for 12 sammenhængende måneder er syg i 120 dage, er det godt at vide, at fravær på grund af graviditet og barsel ikke tæller, når de 120 dages sygefravær gøres op.

Er du lærling, henviser vi til afsnittet om barsel i Lærlinge ABC’en.