Før fødslen


Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver om graviditet?

Som kommende mor skal du fortælle din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt senest 3 måneder før forventet termin. Du skal ligeledes fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at benytte dig af graviditetsorloven.

Som kommende far eller medmor skal du give din arbejdsgiver besked fire uger før forventet fødsel, hvis du ønsker at benytte dig af fædreorlov.

PROSA anbefaler dig formelt at underrette din arbejdsgiver om din eller din partners graviditet så tidligt som muligt. Hvis varslingsfristerne ikke overholdes, har det alene betydning for aftaleforholdet mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis du bliver afskediget under graviditet eller barsel, er det nemlig arbejdsgiveren, der skal dokumentere, at det ikke skyldes graviditeten efter reglerne i Ligebehandlingsloven. Dette gælder ikke, hvis arbejdsgiver kan hævde, at han ikke vidste, at du var gravid.

Kan jeg få fravær med løn til graviditetsundersøgelse?

Hvis forebyggende graviditetsundersøgelser ikke kan placeres uden for arbejdstiden, har du som funktionæransat mor ret til fravær med løn i forbindelse med undersøgelsen. Far har ikke ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, med mindre det er aftalt med arbejdsgiveren.

Hvornår kan jeg få orlov inden fødslen?

Graviditetsorloven starter for dig som kommende mor 4 uger før forventet fødsel. Datoen for forventet fødsel regnes med i graviditetsorloven. Efter funktionærloven har du ret til halv løn under denne orlov. Hvis halv løn er mindre en dagpengene, får du suppleret op til dagpengemaksimum fra det offentlige. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan du have ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov.

I alle PROSAs overenskomster er der aftalt fuld løn under graviditetsorloven. I nogle overenskomster er der desuden aftalt en længere graviditetsorlov. PROSA/STAT har aftalt 6 ugers graviditetsorlov plus 10 omsorgsdage, som enten kan bruges til at forlænge graviditetsorloven, eller den kan bruges som hele eller halve dage efter barselsorloven, og hos PROSA/CSC er der aftalt 8 ugers graviditetsorlov med fuld løn.

Hvad er min ret, hvis jeg ikke kan arbejde, mens jeg er gravid?

Bliver du uarbejdsdygtig tidligere end de 4 uger før forventet fødsel, kan du som funktionær også have ret til løn. Det afhænger af årsagen til fraværet.

Hvis der er tale om sygdom uden forbindelse med graviditeten (f.eks. et brækket ben), gælder de normale regler for sygdom. Det vil sige, at du får fuld løn, og at arbejdsgiveren efter 30 dage kan få refusion fra sygedagpengekontoret. Hvis du fortsat er syg, når der er 4 uger til forventet fødsel, påbegynder du din graviditetsorlov.

Bliver du som funktionær uarbejdsdygtig, fordi graviditeten ikke forløber normalt, har du ret til fuld løn. Det er en betingelse, at lægen erklærer, at der er risiko for dit eller fostrets helbred, hvis du fortsætter med at arbejde. Dette gælder f.eks. ved bækkenløsning, truende abort, for tidlig fødsel eller forhøjet blodtryk.

Hvis der er risiko for, at graviditeten kan forårsage en væsentlig forværring af en sygdom, som du lider af, har du som funktionær også ret til fuld løn. Det samme er tilfældet hvis almindelige graviditetsgener er så voldsomme, at du bliver uarbejdsdygtig i dit erhverv

Hvad er min ret, hvis jeg aborterer?

Bliver du uarbejdsdygtig pga. af abort – såvel spontan som provokeret – er du som funktionær berettiget til fuld løn i fraværsperioden. Afgrænsningen mellem abort og for tidlig fødsel beror på et lægeligt skøn. Efter 28. svangerskabsuge er der tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Hvis barnet er levende født eller vejer mere end 1000 gram, er der tale om en fødsel, selv om det er før 28. svangerskabsuge.