OVERENSKOMSTER I STATEN OG DET PRIVATE

I Danmark har vi ikke en politisk bestemt lovgivning, der sikrer områder som mindsteløn, arbejdstider og pension. Heldigvis har vi tradition for at organisere os i fagforeninger, så vi sammen kan sikre førnævnte områder gennem overenskomster. Du kan lære mere om overenskomsters funktioner og indhold her.


Læs mere om PROSAs overenskomst med Staten for it-professionelle.

Overenskomst i Staten

Læs mere om hvad det vil sige at være ansat på en overenskomst, når du er privatansat.

Overenskomster for privatansatte

Oversigt over de tillidsrepræsentanter som PROSA har på sine overenskomster.

Find din tillidsrepræsentant