Oversigt over de tillidsrepræsentanter som PROSA har på sine overenskomster.

Copenhagen Business School

Vibeke Clement Iversen,TR, vci.it@cbs.dk
Morten Sune Nielsen, msn.it@cbs.dk

CGI Danmark A/S

Lars Løgstrup Sørensen, FTR
Anne E. Christensen, TR
Jette Bay, TR
Kristina Kristiansen, TR
Lars Hessellund Laursen, TR
Mathias H. Jensen, TR

Danmarks Statistik

Marianne Troelsen, TR, mbt@dst.dk
Jesper Skibber Hansen, TR, jsh@dst.dk
Leif Bochis Madsen, TR-suppleant, lbm@dst.dk
Mario Martinez, TR-suppleant, mam@dst.dk

Dansk Flygtningehjælp

Lars Piil, TR, Lars.piil@drc.dk
Ivan Egegaard Nielsen, TR-suppleant ivan.egegaard.nielsen@drc.dk

Dansk Røde Kors

Jens Kragholm Nielsen, TR, jen@redcross.dk
Tony Eisø, TR-suppl. teis@redcross.dk

Det Danske Filminstitut

Jonas Stumpe, TR, jonass@dfi.dk
Aamer H. Khan, TR-suppleant,

Det kongelige Bibliotek

Jon Utoft Nielsen, TR, jun@kb.dk
Merete Bentzen, TR-suppleant, meb@kb.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Fælles tillidsrepræsentant:Nicolaj Thulin Andersen, nicth@dtu.dk

AIT Risø
Nicolaj Thulin Andersen, TR, nicth@dtu.dk
Martin Holmquist Schimmel, TR-suppleant, mars@dtu.dk

Aqua
Torben Filt Jensen, TR, tfj@dfu.min.dk

DXC

CSC Airline Solutions
Curt Kjærsgaard Raavig, TR

Energistyrelsen

Christoffer Borgen Jochumsen, TR, chbj@ens.dk

Fiskeristyrelsen

Martin Pedersen, TR, mpe@fiskeristyrelsen.dk
Merethe Gadekjær Pedersen, TR suppleant, mgk@fiskeristyrelsen.dk

FOA - Fag og arbejde

Ingvar Thomsen, TR

Folketinget

Hans Henrik Jensen, TR, Hans.Jensen@ft.dk
Jakob Linde Hoffmann-Hansen, TR-suppleant, jakob.hoffmann-hansen@ft.dk

Geologiske Undersøgelser (GEUS)

Lisbeth Christensen, TR, lc@geus.dk
Dominique Storm, TR-suppleant, dsl@geus.dk

KADK, Kunstakademiets Arkitektskole

Per Anker Andersen, TR, Per.Andersen@kadk.dk
Ariel H. Abainza, TR,suppleant, aha2k7@gmail.com

Kirkeministeriet

Zita Larsen, TR, zml@km.dk

Kræftens bekæmpelse

Niels Christian S Christensen, TR, niels@cancer.dk
Nick Martinussen, TR-suppleant, nick.martinussen@gmail.com

Københavns Professionshøjskole

Jacob Vejlgaard Knudsen, TR, jvkn@kp.dk
Dennis Arnholtz, TR suppleant, da@kp.dk

Københavns Universitet

TR for fællesadministrationen (herunder bl.a. KU-IT): trprosa@adm.ku.dk
Hans Jakob Kirk, TR, hansjakob@adm.ku.dk
Otto Kirk, TR, otto@adm.ku.dk
Bo Christian French, TR-suppleant, bof@adm.ku.dk
Michael Tony Holm, TR-suppleant, miho@adm.ku.dk

Øvrige KU skal kontakte PROSA faglig@prosa.dk

Landbrugsstyrelsen, Miljø- og fødevarestyrelsen

Jon Refshauge, TR, jref@lbst.dk
Henning Vinther, TR-suppleant, HVINTH@lbst.dk

Professionshøjskolen Absalon

Jens Thullesen, TR, jct@pha.dk

Roskilde Universitet

Birger Bendix, TR, birgerb@ruc.dk

SAS

William Burchse Nielsen, TR, william.nielsen@sas.dk

Styrelsen for It og Læring

Flemming Laugaard, TR, Flemming.Laugaard@stil.dk
Carsten Alstrup, TR suppleant, Carsten.Alstrup@stil.dk

Syddansk Universitet

Martin Gotfredsen, TR, mgo@sdu.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Nina Næsted, TR, nfn@ufm.dk
Manou Khanlarkhani, TR suppleant, mano@ufm.dk

University College Nordjylland (UCN)

Jens Christian Kragh Mortensen, TR, jckm@ucn.dk
Marianne Lind Kramer, TR-suppleant, mlk@ucn.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Martin Schjeldal Rømer, TR masr@ucl.dk
Belinda Torndahl Hansen, TR suppleant, btpe@ucl.dk

University College Syddanmark

Lars Eskildsen, TR lars.eskildsen@gmail.com

Vejdirektoratet

Bo Lücking Fritzen, TR bmn@vd.dk

VIA University College

Morten Borup, TR, mb@via.dk

Aalborg Universitet

Casper T. Toft, TR, ctj@its.aau.dk
Jimmi S. Jensen, TR-suppleant, jsj@its.aau.dk

Aarhus Universitet

Fællestillidsrepræsentant:Antonio Sylvester Vethanayagam, TR, antonio@au.dk

Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS IT-Support
Jørgen Skårup, TR, jsk@au.dk

Administrationscenter ST - ST IT-Support
John Rothborg Mortensen, TR, jm@au.dk

AU IT
Thomas Ehler, TR, the@au.dk

AU IT - Team FA-Support
Margit Petersen, TR, mpetersen@au.dk

AU IT - Generelle Applikationer
Mirjam Nissen, TR, nissen@au.dk

Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Pia Grewy Jensen, TR, pgj@bios.au.dk

Administrationscenter Health - IT, Support, HE
Antonio Sylvester Vethanayagam, TR, antonio@au.dk
 

Min arbejdsplads findes ikke

Det er ikke altid at PROSA har overenskomsten og selvom vi har overenskomsten er der ikke nok til at vælge en tillidsrepræsentant eller der er simpelthen ikke nogen som har ønsket at stille op.

I de tilfælde skal du kontakte PROSA hvis du har en sag.

De fleste steder gælder reglen at der skal være 5 på en overenskomst før der kan vælges en tillidsrepræsentant.