Oversigt over de tillidsrepræsentanter som PROSA har på sine overenskomster.

Copenhagen Business School

Vibeke Clement Iversen,TR, vci.it@cbs.dk
Morten Sune Nielsen, msn.it@cbs.dk

CGI Danmark A/S

Lars Løgstrup Sørensen FTR
Sanne Bjerknæs, TR
Jette Bay TR
Johan Christian Skottun TR
Lars Hessellund Laursen TR

Danmarks Statistik

Marianne Troelsen, TR, mbt@dst.dk
Jesper Skibber Hansen, TR, jsh@dst.dk
Leif Bochis Madsen, TR-suppleant, lbm@dst.dk
Mario Martinez, TR-suppleant, mam@dst.dk

Dansk Flygtningehjælp

Lars Piil, TR, Lars.piil@drc.dk
Ivan Egegaard Nielsen, TR-suppleant ivan.egegaard.nielsen@drc.dk

Dansk Røde Kors

Carsten Møller Jensen, TR, Caj@redcross.dk
Jens Kragholm Nielsen, TR suppl, jen@redcross.dk

Det Danske Filminstitut

Tore Dalsgaard, tored@dfi.dk

Det kongelige Bibliotek

Jon Utoft Nielsen, TR, jun@kb.dk
Merete Bentzen, TR-suppleant, meb@kb.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Fælles tillidsrepræsentant: Poul Erik Thamdrup, pet@imm.dtu.dk

AIT Risø
Nicolaj Thulin Andersen, TR, nicth@dtu.dk
Martin Holmquist Schimmel, TR-suppleant, mars@dtu.dk

Aqua
Torben Filt Jensen, TR, tfj@dfu.min.dk

DXC

CSC Airline Solutions
Curt Kjærsgaard Raavig, TR

Fiskeristyrelsen

Martin Pedersen, TR, mpe@fiskeristyrelsen.dk
Merethe Gadekjær Pedersen, TR suppleant, mgk@fiskeristyrelsen.dk

FOA - Fag og arbejde

Ingvar Thomsen, TR

Folketinget

Preben Kjær, TR, preben.kjaer@ft.dk
Hans Henrik Jensen, TR-suppleant, Hans.Jensen@ft.dk

Geologiske Undersøgelser (GEUS)

Lisbeth Christensen, TR, lc@geus.dk
Dominique Storm, TR-suppleant

Hjemmeværnskommandoen

Thomas Hansen, TR, HJK-RSA-IT4@mil.dk

KADK, Kunstakademiets Arkitektskole

Per Anker Andersen, TR, Per.Andersen@kadk.dk
Ariel H. Abainza, TR,suppleant, aha2k7@gmail.com

Kirkeministeriet

Zita Larsen, TR, zml@km.dk

Kræftens bekæmpelse

Niels Christian S Christensen, TR, niels@cancer.dk
Nick Martinussen, TR-suppleant, nick.martinussen@gmail.com

Københavns Professionshøjskole

Peter Laitinen, TR, pla@ucc.dk
Dennis Arnholtz, TR suppleant, da@ucc.dk

Københavns Universitet

TR for fællesadministrationen (herunder bl.a. KU-IT): trprosa@adm.ku.dk
Hans Jakob Kirk, TR, hansjakob@adm.ku.dk
Otto Kirk, TR, otto@adm.ku.dk

Øvrige KU skal kontakte PROSA faglig@prosa.dk

Landbrugsstyrelsen, Miljø- og fødevarestyrelsen

Jon Refshauge, TR, jref@lbst.dk
Henning Vinther, TR-suppleant, HVINTH@lbst.dk

Professionshøjskolen Absalon

Jens Thullesen, TR, jct@pha.dk
Niels Haugbølle, TR-suppleant, nih@pha.dk

Roskilde Universitet

Birger Bendix, TR, birgerb@ruc.dk
Alberto Reyes Nielsen, TR suppleant, arrn@ruc.dk

SAS

William Burchse Nielsen, TR, william.nielsen@sas.dk

SFI - Socialforskningsinstituttet

Preben Knøsgaard, TR, preben@Knosgaard.dk

Styrelsen for It og Læring

Kurt Ejler Nielsen, TR, kurt.e.nielsen@stil.dk
Jens Peter Bjørn Hansen, KID, TR-Konsulent, jens.Hansen@stil.dk

 

Syddansk Universitet

Martin Gotfredsen, TR, mgo@sdu.dk

University College Nordjylland (UCN)

Jens Christian Kragh Mortensen, TR, jckm@ucn.dk
Marianne Lind Kramer, TR-suppleant, mlk@ucn.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Belinda Torndahl Hansen, TR, btpe@ucl.dk
Lars Ardahl, TR-suppleant

University College Syddanmark

Lars Eskildsen, TR lars.eskildsen@gmail.com

Vejdirektoratet

Steen Kjeltoft, TR, stk@vd.dk
Bo Lücking Fritzen, TR-suppleant bmn@vd.dk

VIA University College

Kim Aron, TR, kiar@viauc.dk

Aalborg Universitet

Jimmi S. Jensen, TR, jsj@its.aau.dk
Birthe Riis Kennedy, TR-suppleant, brk@its.aau.dk

 

Aarhus Universitet

Fællestillidsrepræsentant: Esben Hansen, emh@au.dk

Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS IT-Support
Jørgen Skårup, TR, jsk@au.dk

Administrationscenter ST - ST IT-Support
John Rothborg Mortensen, TR, jm@au.dk

AU IT
Esben Hansen, TR, emh@au.dk

AU IT - Team FA-Support
Margit Petersen, TR, mpetersen@au.dk

AU IT - Generelle Applikationer
Mikael Neumann Poulsen, TR, mip@au.dk

Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Pia Grewy Jensen, TR, pgj@bios.au.dk

Administrationscenter Health - IT, Support, HE
Antonio Sylvester Vethanayagam, TR, antonio@au.dk

Min arbejdsplads findes ikke

Det er ikke altid at PROSA har overenskomsten og selvom vi har overenskomsten er der ikke nok til at vælge en tillidsrepræsentant eller der er simpelthen ikke nogen som har ønsket at stille op.

I de tilfælde skal du kontakte PROSA hvis du har en sag.

De fleste steder gælder reglen at der skal være 5 på en overenskomst før der kan vælges en tillidsrepræsentant.