Overenskomst 2024

OK24 overenskomstresultat

Her kan du læse det sidste nye om overenskomsten for it-ansatte i Staten 2024.

Siden opdateres løbende

PROSAs overenskomst for it-ansatte i staten er endt med følgende resultater, som nu skal godkendes af medlemmerne.

Resultatoversigt

✔       Samlet ramme på 8,8%

✔       Garanteret lønstigning på 5,89% pr. 1. april 2024

✔       Forventet stigning på 1,31% pr. 1. april 2025

✔       16,68% (+1,68%) i pension pr. 1. april 2025

✔       Pension over 15% kan konverteres til løn

✔       Ophør af karens for pension pr. 1. april 2025

✔       Ekstraordinær central lønforhandling pr. 1 nov. 2025

✔       Kompetencefond videreføres

✔       Reguleringsordning videreføres – nu på et nyt talgrundlag

✔       Der kan spares op til 3 uger sammen til fleksibelt fravær

✔       Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

✔       3 ugers yderligere ret til løn under forældreorlov for far og medmor

✔       Den særlige feriegodtgørelse stiger for alle i stedet for store bededagstillæg.

✔       Bedre regler for studerende under 15 timer pr. 1 april 2025

✔       Bedre regler for it-supportere og datateknikere pr. 1. april 2025

 

PROCESSEN

I Centralorganisation af 2010 (CO10), hvor PROSA er repræsenteret, er kravene blevet indleveret og prioriteret. Krav opdeles i 2 grupper: generelle krav, som berører alle medarbejdere i staten, og de specielle krav som kun berører PROSA medarbejdere.

Den 4. november, da PROSA/Offentlig afholdt generalforsamling, blev der valgt 3 forhandlere, som har den endelig stemme i forhold til forhandlingerne af de specielle krav. Den endelige liste med krav blev overbragt til Finansministeriet den 14. december, hvor vi også modtog deres krav til ændringer. Derefter foregik der tekniske afklaringer af de forskellige krav, herunder prisberegninger, indtil de endelige centrale forhandlinger startede den 5. februar 2024. De centrale forhandlingern er nu afsluttet, næste skridt er, at overenskomsten skal godkendes af medlemmerne.

> PROSAs kommentarer til de centrale forhandlingsresultater 2024

> Se den gamle overenskomst og lønskala for 2023