Overenskomst i det private


Hvad er en overenskomst (OK)?

En overenskomst er en overordnet aftale på en arbejdsplads, som er indgået mellem en arbejdsgiver og en til flere fagforeninger. En overenskomst sætter rammen for, hvordan man fastlægger løn, arbejdstid og frihed på arbejdspladsen. Det sikrer, at dem der er ansatte og dækket af overenskomsten har et sæt spilleregler at navigere inden for.

Overenskomsten sikrer typisk en mindsteløn og en forhandlingsfrihed.

Nogle tror, at en overenskomst låser de individuelle forhandlingsmuligheder. PROSAs erfaring er imidlertid, at der i flere overenskomster er mulighed for at forhandle mere end rammen for løn. Det er dog ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren er forpligtet til at give mere – ligesom arbejdsgiveren heller ikke er forpligtet til at give mere i løn uden en overenskomst.

Hvad kan din overenskomst indeholde?

Har du tænkt over, hvordan vilkårene for afspadsering og barsel er på din arbejdsplads? En overenskomst kan indeholde mange elementer – også førnævnte eksempler. Derudover kan elementerne handle om at sikre:

 • Mindsteløn
 • Regler for overarbejde/rejsetid/arbejdstider
 • Bestemmelse om barsel
 • Pension
 • Senior-ordning
 • Feriefridage

De senere år har fritvalgskontoen vundet ind i mange overenskomster, hvor den ansatte selv kan bestemme, hvordan vedkommende bruger en del af sin løn. Den ansatte optjener en del af sin løn, som kan forvaltes inden for de rammer der er beskrevet i fritvalgskonto-ordningen.

Forudindtagelser om overenskomster

Der er mange forudindtagelser omkring overenskomster. Nogle af dem er at:

 1. Du kan ikke forhandle din egen løn
  • Overenskomsterne er med til at sikre en minimumsløn. Det betyder, at overenskomsten kan anskues som et minimumskrav, hvor det er muligt for den enkelte ansatte at forhandle sin løn højere.
 2. Dine nuværende og bedre forhold bliver forringet af at blive ansat efter en overenskomst
  • Man vil altid sørge for, at den ansatte ikke bliver dårligere stillet ved at tegne en overenskomst. Det betyder, at overenskomsten bruges som et minimum, hvis den ansatte i forvejen har bedre forhold (mere ferie, bedre løn, større pension).

Sådan får du overenskomst i det private

Hvis I står med et ønske om at sætte krav om overenskomst, så kan processen se sådan ud:

 1. Finde ud af hvor mange af dine kolleger, der ønsker en overenskomst og hvor de er organiseret.
  • Hvis der er flere faggrupper involveret er det vigtigt, at det bliver beskrevet, hvor folk er organiseret. På den måde kan PROSA tage kontakt til de andre organisationer og samle et fælles krav.
  • Der skal udarbejdes en liste over de medarbejdere, som støtter op om overenskomst. Listen bliver ikke delt med din arbejdsgiver. Listens formål er at sikre, at vi kender alle medlemmer, så vi ved hvor PROSA står styrkemæssigt.
  • Derudover er der behov for en optælling på, hvor mange ansatte der er i virksomheden, og hvor mange af dem der støtter kravet.
 2. Holde et møde, hvor I gerne må invitere PROSA med
  • For at sikre at alle bliver hørt, er det en god ide at mødes. PROSA bidrager gerne med faglig sparring og giver ideer til, hvordan en overenskomst kan tegnes og hvad der kan være rimeligt at fremsende.
  • I inviterer PROSA med ved at sende en mail til overenskomst@prosa.dk.
 3. Lave et oplæg til en overenskomst - en ønskeliste over, hvad I gerne vil have
  • Vi kan skrive alle jeres ønsker ned og supplere med andre elementer. På den måde ligner overenskomsten det resten af markedet har.
 4. Vi fremsender kravet til ledelsen
  • Vi sørger for at fremsende kravet og sammen sikrer vi, at processen går sin gang som den skal.
  • Vi koordinerer, hvordan forløbet går hos jer.

Ved at følge de steps vi har angivet ovenfor bliver processen nemmere, og PROSA kan starte arbejdet med at sende kravet til arbejdsgiver.

Når man har en overenskomst på sin arbejdsplads vil der også være en eller flere tillidsrepræsentanter (TR). En tillidsrepræsentant sikrer blandt andet, at alle vilkår for alle ansatte bliver overholdt.

Er du TR, eller ønsker du at påtage dig TR-opgaven på din arbejdsplads?