Symptomer på stress hos dig selv eller en kollega

For at kunne modvirke stress er det vigtigt at kende symptomerne. Symptomerne er ikke entydige, det betyder dels at man ofte kan reagere før man har alle symptomerne, og dels at flere af symptomerne kan være udtryk for andet end at være stresset.

Det kan ofte være svært at opdage symptomerne hos en selv, det kan derfor være en god idé at reagere, hvis en kollega udviser symptomer på stress.

Fordi man mister overblikket når man når et vist stressniveau, er det vigtigt at man hjælper hinanden i situationen.

Stress er kun sjældent et problem for en enkelt medarbejder, derimod ser vi alt for mange eksempler på stressede arbejdspladser, hvor det næste er umuligt at være ansat uden at blive stresset.

I det følgende finder du derfor tre lister med symptomer på at være stresset.