Hukommelses og Opmærksomhedssyndromet - belastningsgrader

Lettere berørt:

Længere perioder middelsvær belastning, eller flere tæt på hinanden følgende perioder med svær belastning aftager langsomt, nedsat modstandsevne ved gentagelse.

Symptomer:

 • Tab af oplevet kompetence, selvtillid og overblik.
 • Frygt for at begå fejl, tilbøjelighed til at vælge velkendte løsninger, bliver ufleksibel, og undgår udfordringer.
 • Øget glemsomhed og svært ved at arbejde sammen med andre.

Middel berørte:

Korte perioder, svær belastning, eller længere perioder jævn belastning aftager hurtigt.

Symptomer:

 • Øget ængstelighed
 • Aftagende produktivitet
 • Mindre overblik

Svært berørte:

Længere uafbrudte perioder med svær belastning, eller episoder med kriser og konflikt personen er 4 til 6 måneder om at komme sig og det forudsætter som regel psykologisk behandling. Der kan være tale om varige forandringer i hukommelseskapaciteten.

Symptomer:

 • Identitetskrise, tab af tidsfornemmelse
 • Der opstår huller i hukommelse, har svært ved at følge med i sociale sammenhænge, har svært ved at læse aviser, kan ofte ikke følge med i undertekster på TV
 • Udvikler traumatisk forhold til arbejdet, mange ønsker at forlade området
  Oplever konstant uro og følelse af psykisk og fysisk udmatning