Uddannelse, Arbejdsmiljø, It og samfund

Ny undersøgelse: It-faget er plaget af chikane

Alt for mange kvinder i it-branchen oplever chikane og krænkende adfærd. Det viser to nye undersøgelser, som PROSA har fået foretaget.

To nye undersøgelser, som er udarbejdet af KVINFO for it-fagforeningen PROSA, dokumenterer store problemer med chikane og krænkelser på landets it-arbejdspladser og it-uddannelser. Rapporterne viser, at der er problemer med både seksuel chikane og nedladende kommentarer om kvinders køn.

arbejdspladserne angiver 44,5 procent af de adspurgte kvinder, at de har været udsat for en eller flere krænkende handlinger. På studiestederne angiver 36,8 procent af de adspurgte kvinder det samme. De tilsvarende tal for mænd er 12 procent og 7,5 procent.

Hent rapporten "Knæk tonen" om it-arbejdsmarkedet og "Knæk koden" om it-studierne

Henriette Laursen, direktør i KVINFO, påpeger, at den kultur, som undersøgelserne afdækker, kan afholde kvinder fra at vælge it som studie- og karrierevej:

”Det er voldsomme tal, som viser en dybt problematisk kultur på landets it-uddannelser og it-arbejdspladser. Når vi sammenligner med andre lignende undersøgelser, så er tallene her chokerende. Det tyder på et grundlæggende kulturproblem i it-faget, som vi skal have gjort op med. Vi får ikke flere kvinder i it-faget, hvis faget behandler kvinder så dårligt, som undersøgelserne dokumenterer”.

Både kollegaer og ledere

Det er både kollegaer og ledere, som står bag den krænkende adfærd. Af de kvinder, som har været udsat for, ”at deres krop, seksualitet eller udseende er blevet kommenteret på en måde, som de har fundet stødende eller ubehagelig”, angiver 42,2 procent, at de er blevet krænket af en leder, mens 78,9 procent angiver, at de er blevet krænket af en kollega.

Læs vores Q&A om rapporterne

Hanne Lykke Jespersen, næstformand for PROSA, kalder tallene ”meget bekymrende” og mener, at lederne bør gå forrest i forandringerne – ikke i krænkelserne:

”Vi får aldrig ændret forholdene, hvis lederne er en del af problemet i det meget bekymrende omfang, som vi ser her. Lederne er definerende for kulturen på arbejdspladsen, så de skal gå forrest i at skabe ligestilling og tryghed, ikke i at krænke,” siger hun.

Samtidig skal der ske en kulturændring blandt kollegaerne, som PROSA vil gå forrest i:

”Det er klart, at vi som fagforening for it-faget har et kæmpe ansvar for at komme de alvorlige problemer i faget til livs. Vi skal først og fremmest hjælpe alle de af vores medlemmer af alle køn, som har været udsat for de her helt uacceptable krænkelser, og vi skal uddanne vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i trivsel, chikane og krænkelser, så vi kan forebygge fortsatte krænkelser på it-arbejdsmarkedet”, siger Hanne Lykke Jespersen.

Læs mere: Væk med chikanen

Fakta om undersøgelserne

Undersøgelserne baserer sig på to surveys, som er udsendt til PROSAs 10.961 medlemmer på arbejdsmarkedet samt de 3.979 medlemmer, som studerer på en videregående uddannelse. Samlet set har 2.224 og 449 medlemmer besvaret undersøgelserne, hvilket giver en svarprocent på henholdsvis 20,3 procent og 10,8 procent.

Læs også:  Q&A - Chikane og krænkelser i it-faget