Ansættelsesforhold

PROSA og HK indgår forlig med IBM

Et samlet forlig mellem PROSA, HK Privat og IBM er afslutningen på en række erstatningssager efter IBM’s fyring af 47 virksomhedsoverdragne medarbejdere i november 2018. ”Forliget er klausuleret som fortroligt, men vi er tilfredse med resultatet”, siger John Jørgensen, faglig konsulent i PROSA.

- Vi kan desværre ikke røbe det kontante indhold af forliget, for en del af aftalen er, at det er fortroligt. Men IBM har imødekommet HK og PROSA et godt stykke af vejen, så vi har kunnet forhandle et tilfredsstillende resultat for de opsagte medlemmer, uddyber John Jørgensen, som har forhandlet på vegne af PROSAs medlemmer i sagerne. Han anerkender samtidig, at der har været tale om en ganske konstruktiv proces imellem IBM og organisationerne.

IBM’s fyringer af 47 virksomhedsoverdragne medarbejdere i november 2018 var i strid med loven om virksomhedsoverdragelse, vurderede PROSA og HK Privat.

Læs mere om fyringerne.

Derfor indledte fagforeningerne straks erstatningssager på vegne af samtlige medlemmer blandt de fyrede. Det er disse sager, der nu er afsluttet ved et samlet forlig.

 

Sagen kort

1. oktober 2018 blev 260 medarbejdere overdraget fra KMD og Tech Mahindra til IBM. De overdragne medarbejdere mistede deres overenskomst i overdragelsen. I november 2018 varslede IBM fyringer af 90 af de overdragne medarbejdere. Efter forhandlinger med PROSA og HK Privat efter lov om masseafskedigelser blev antallet af fyringer markant reduceret. Det endelig antal blev 47 fyringer, og de fandt sted den 28. november 2018. Efterfølgende indledte PROSA erstatningssager på vegne af samtlige fyrede medlemmer.