Høring ved ændringer på arbejdspladsen

Ved ombygning og nyindretning af kontoret skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages. Reglerne er lidt mere tvetydige når det drejer sig om andre typer af forandringsprojekter. Men i de senere år har arbejdsmarkedets parter sat fokus på at forandringsprojekter har en betydning for arbejdsmiljøet, og er kommet med anbefalinger til inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Ombygning

I forbindelse med ombygning og nybyggeri skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages. Det betyder også at hvis I skal flytte til andre lokaler skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages tidligt i processen så det sikres at de arbejdsmiljømæssige forhold er i orden.

BFAkontor har udgivet vejledningen ”Indtænk arbejdsmiljø ved ombygning og leje af kontor”

Forandringer på arbejdspladsen

Kravet om inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen er bredere end blot nybyggeri og ombygning. Af Bekendtgørelse om Arbejdets Udførelse fremgår det:

”§ 5. Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer skal det sikres, at arbejdsmiljøet bringes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens almindelige og specielle krav.

§ 6. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal deltage i planlægningen af arbejdet, jf. §§ 4 og 5, samt i kontrollen af arbejdsmiljøet, jf. kapitel 5.”

Er din virksomhed i gang med en større forandringsprocess kan I hente inspiration i BFAkontors vejledning om forandringer og det psykiske arbejdsmiljø