Psykisk arbejdsmiljø i APV

Det psykiske arbejdsmiljø skal med i jeres arbejdspladsvurdering. Hvordan det konkret bør gøres afhænger af problemernes karakter og hvor mange i er på arbejdspladsen.

Er der under 20 deltagere i APV'en, er det stort set umuligt at lave den anonym, og trygheden omkring den må sikres på en anden måde.

Mener du ikke, at der er særlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads findes der en række simple spørgsmål du kan stille. Du kan finde dem dels i APV vejledningen fra BFAkontor dels i tjeklisterne fra Arbejdstilsynet.

For at forbedre det psykiske arbejdsmiljø skal der i reglen mere til. Præcist hvad afhænger af hvad problemstillingen er.

Mobning og Chikane

Mobning og chikane er et af de psykiske arbejdsmiljø problemer, man ofte opdager alt for sent. Derfor børe I spørge ind til disse forhold også selvom I ikke regner med, at I  har problemet. Her rejser spørgsmålet sig for alvor om anonymitet. På den ene side skal der være dem der er udsatte for mobning eller chikane sikres tilstrækkelig tryghed til at de vil fortælle om problemerne. På den anden side er det svært at gøre noget ved, hvis man har en anonym besvarelse, der fortæller at der er et problem med mobning.

En mulighed er at starte med den anonyme afdækning, viser det sig at der er en eller flere der peger på et problem med mobning eller chikane er man nødt til at bevæge sig fra at folk er anonyme til at de står frem. Dette kan gøres ved at udpege en personkreds. Herefter opfordre man dem der er udsat for mobning eller chikane til at henvende sig til en fra denne personkreds. 

Henvender den der er ramt af mobning eller chikane sig, vil det være en god ide om vedkommende er så hårdt ramt, at der er behov for hjælp fra en psykolog. Herudover er der behov for at den ramte acceptere at man går videre i forhold til dem der står for mobningen eller chikanen. Dette kan kun ske med udgangspunkt i konkrete handlinger på konkrete tidspunkter. Derfor kan man heller ikke bevare anonymiteten for at komme videre af dette spor.

Ønsker vedkommende at forblive anonym, kan I ikke gøre videre i den konkrete sag. Det man kan gøre er at gå videre med et projekt der kan gavne både i forhold til den enkelte og generelt. Det kan være et tema om konflikt håndtering eller et projekt om acceptabel og uacceptabel adfærd.

BFAkontor har lavet et glimrende undervisningsforløb om konflikthåndtering som i kan tage udgangspunkt i.

Stress

Stress vil være relevant at forholde sig til på de fleste it arbejdspladser. Problemet er sjældent at få kortlagt, at der er et problem, men snare at komme fra kortlægning til handling. Her vil du kunne benytte nogle af de råd der er på vores side forbyg stress.

Forebyg stress