Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

En gang om året skal virksomheden afholde en arbejdsmiljødrøftelse. Formålet er at vurdere om man har nået de resultater man ønskede sig, at se fremad og aftale hvordan samarbejdet skal foregå det kommende år, endelig skal man aftale målene for det kommende års arbejde.

BFAkontor har lavet en guide I kan tage udgangspunkt i på virksomheden (PDF 622kb).

Hvis I har en behov for en lidt bredere snak om arbejdsmiljøarbejdet, har BFAkontor udarbejdet en vejledning om arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Herudover skal I være opmærksomme på, at hvis der er noget der halter i arbejdsmiljøarbejdet, er det i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse det bør tages op, det kan f.eks. dreje sig om:

  • At der er for få arbejdsmiljørepræsentanter.
  • Der ikke er referater fra møderne i arbejdsmiljøudvalget
  • Der holdes for få møder i arbejdsmiljøudvalget.
  • Der ikke bliver givet efteruddannelse til arbejdsmiljørepræsentanterne.