Støj og akustik

Støj på storrumskontoret

Vi ved at mange af dem der har storrumskontorer har store problemer med støj. BFAkontor har udgivet en meget grundig vejledning om dette emne: Støj på kontoret

Generende støj

Koncentrationskrævende arbejde betyder, at man let bliver distraheret af lyde. Dette karakteriseres i arbejdsmiljøverdenen som genrende støj. Problemer med genrende støj skal man forsøge at løse.

Unødige støjkilder skal derfor fjernes. Unødig støjkilder, kan f.eks. være en server der står i arbejdsrummet og larmer, eller en pc med en støjende blæser. Det er unødige støjkilder fordi, der ikke er nogen grund til at serveren ikke er placeret i et egnet lokale eller skab, hvor den ikke generer. Ligeledes kan man sagtens skifte blæseren i pc”en til en støjsvag type. I disse tilfælde vil problemet skulle løses.

Dette understøttes af en afgørelse fra arbejdsmiljøklagenævnet truffet december 2007, se sag 11 i nyhedsbrev 1. fra 2008.

En del generende støj kommer imidlertid fra telefonsamtaler eller kolleger der taler sammen.  Generelt er samtale den mest distraherende form for støj. Den mest optimale løsning er at placere ansatte der skal tale meget i telefon, væk fra ansatte der skal koncentrere sig. Ligeledes skal man være opmærksom på at mødelokaler giver en del støj, i form af mødedeltagere der taler sammen og mødedeltagere der går udenfor lokalet for at klare en telefonsamtale.