Handlingsplan

Det centrale i APV”en er, at der bliver gjort noget ved de problemer I afdækker. Derfor skal der opstilles en handlingsplan.

En handlingsplan indeholder:

  • hvilke problemer I vil løse,
  • hvordan I vil løse dem,
  • hvornår de skal være løst
  • hvem der har ansvaret for at følge op.

Det er vigtigt at du ikke skriver under på APV”en før alle elementerne er på plads.

Er der problemer I ikke mener I er i stand til at løse, eller hvis I er usikre på hvordan I skal løse det, er det nødvendigt at tilkalde ekstern hjælp i form af en arbejdsmiljørådgiver.

Tidsfrist

Langt de fleste arbejdsmiljøproblemer af fysisk karakter bør kunne løses inden for 3 måneder. Kræver løsningen større investeringer kan der dog være behov for at ledelsen får tid til at lægge dem ind i budgetterne. Psykiske arbejdsmiljøproblemer kan tage noget længere tid at løse, og det kan være svært at sige hvornår et problem er løst. Dog kan man sætte tidsfrister på hvornår en aktivitet skal være gennemført. Det kan både være en workshop eller et seminar som arbejdsmiljøorganisationen selv står for, men det kan også være ledelsen der skal have udarbejdet prioriteringshierarkier med de ansatte.