Dårlig luftkvalitet

Der kan være mange forskellige symptomer på og årsager til dårlig luftkvalitet.

Udover at der kan lugte dårligt i rummet er de typiske symptomer: træthed, hovedpine, tørre slimhinder med videre. Herudover vil en længerevarende udsættelse for f.eks. skimmelsvamp kunne føre til udslet, astma og decideret ildebefindende.

Årsagerne til dårlig luftkvalitet er typisk:

  • For mange mennesker på for lidt plads
  • For lav luftudskiftning
  • For mange kontormaskiner i rummet
  • Dårlig rengøring
  • Skimmelsvamp
  • Afgasning fra bygningsdele eller inventar.

For mange mennesker på for lidt plads

Arbejdstilsynets krav er helt nede på 12 m³ pr person, hvilket yderligere kan nedsættes til 8 m³ pr person hvis der etableres mekanisk ventilation.

Selv hvis man har mere end 12 m³ pr person skal man regne med, at der skal luftes ud i løbet af dagen. Har man sit eget cellekontor er dette naturligvis ikke et problem. Er man flere på kontoret, kan det anbefales, at man aftaler fælles frokostpause, og at man bruger frokostpausen til at få luftet ud på kontoret.