Lys

Kravene til lyset på arbejdspladsen er fastsat gennem Dansk Standards norm DS 700. De mest relevante krav er:

  • Læsning, skrivning og arbejde ved pc: 500 lux
  • Kopirum: 200 lux
  • Arkivrum uden vedvarende arbejde: 200 lux
  • Toilet: 200 lux
  • Gangarealer og trapper: 50 lux
  • Mødelokaler med dagslysadgang: 200 lux

Der er således ret klare krav til lyset, som man kan måle sig til er opfyldt.

Har I behov for en mere åben snak om lysforholdene kan I hente inspiration i vejledningen fra BAR kontor.

Arbejdstilsynet har ligeledes udgivet en vejledning om lys.

Konflikter om lyset

Det sker at der opstår uenighed mellem kolleger der ønsker en forskellig mængde lys. Her vil det være en god ide at tage hensyn til de forskellige ønsker til lyset dels ved at tage hensyn til det ved placering af de ansatte i lokalet, dels ved at arbejde med zoneinddeling således, at der ikke behøver at være lige meget lys overalt i kontoret