Arbejdsskader

Der findes to typer af arbejdsskader: arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Erhvervssygdommene skyldes langvarige påvirkninger, mens arbejdsulykken er en pludselig hændelse. For at der er tale om en arbejdsulykke skal den ske i arbejdstiden, men den behøver ikke at være relateret til dit daglige arbejde. Det kan sagtens være en ulykke der er sket i forbindelse med en teambuilding eller en anden social aktivitet.

Arbejdsulykker

Anmeld alle arbejdsulykker, da det er en måde sikre dokumentation, hvis det senere viser sig at du får mén.

En ulykke der medfører sygefravær på minimum en dag, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde. Det er dog langt fra altid at arbejdsgiveren opfylder denne forpligtigelse.

Forældelsesfristen på et år træder i kraft selvom det er arbejdsgiveren der har 'glemt' at anmelde ulykken. Vi vil derfor anbefale arbejdsmiljørepræsentanten at følge op på om arbejdsulykker bliver anmeldt.

Du kan selv anmelde arbejdsulykken ved at hente benytte denne blanket. Du er også velkommen til at kontakte PROSA så vi kan hjælpe dig med anmeldelsen.

Alle ulykker også nærved ulykker skal behandles i arbejdsmiljøorganisationen. I it-faget skyldes ulykkerne ofte nogle falder. I den forbindelse vil vi anbefale at I ser på om vedkommende har båret på noget, om lyset på stedet er tilstrækkeligt, og om adgangsvejen har været ryddet.

Erhvervssygdomme

Det sker at it-professionelle bliver syge som følge af deres arbejde. De kan f.eks. få en stressbetinget depression eller en museskade. Det er den praktiserende læge der har pligt til at anmelde disse lidelser, men det er imidlertid langt fra altid, at de gør det. PROSA hjælper dig gerne med at anmelde erhvervssygdomme, men du kan også gøre det selv ved at hente denne blanket.