Besøg fra Arbejdstilsynet

Vælger Arbejdstilsynet at besøge den virksomhed du arbejde på, vil virksomheden normalt blive kontaktet 1 – 4 måneder inden besøget finder sted. I vil ikke få besked om hvornår præcist Arbejdstilsynet vil komme, kun at det vil ske inden for 1 - 4 måneder.

Arbejdstilsynet vil altid bede om at komme til at tale med en repræsentant fra ledelsen og en arbejdsmiljørepræsentant. Skulle det ikke være muligt at finde en ledelsesrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant, vil Arbejdstilsynet gennemføre tilsynet alligevel.

Uanset om du var med ved tilsynet eller ej, skal arbejdsgiveren sørge for, at du som arbejdsmiljørepræsentant får alle afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Tilkald Arbejdstilsynet

Er der konkrete arbejdsmiljøproblemer, som du ikke føler I kan løse, har du muligheden for at anmelde virksomheden til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet agerer altid så man er sikker på, at virksomheden ikke får en viden om, at der er en, der har klaget over dem.

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er et prioriteret område, og det derfor være et af de emner man kan forvente at Arbejdstilsynet prioriterer, både i forbindelse med henvendelser fra virksomhederne om konkrete problemer, og i forbindelse med deres tilsynsbesøg generelt.

I skal være opmærksomme på at Arbejdstilsynet kun kan handle på de ting de får at vide. Har I noget at udsætte på det psykiske arbejdsmiljø vil det derfor være en god ide hvis I forbereder jer på besøget.

Din arbejdsgiver kan kræve at være tilstede ved, de samtaler Arbejdstilsynet har med jer.

Når Arbejdstilsynet vurderer det psykiske arbejdsmiljø følger de en spørgeguide, der findes offentligt tilgængelig. Det er derfor muligt at bruge den til at forberede sig efter.

Arbejdstilsynet spørgeguide til store arbejdsmængder her