Valg af arbejdsmiljørepræsentanten

Der skal afholdes valg. Det betyder, at man skal indkalde kandidater med en passede frist, hvilket normalt betyder 14 dage. Det er vigtigt at indkaldelsen kommer ud til alle der hører til arbejdsmiljøgruppen. Der kan dog være begrænsninger i hvem der er valgbare.

Selve valghandlingen bør foregå som en hemmelig afstemning. Alle ansatte der hører til sikkerhedsgruppen skal have mulighed for at stemme, også selv om de ikke er valgbare. Dog har mellemledere og ledere ikke stemmeret. Du kan se mere om afstemningsproceduren her.

Valgperioden er normalt 2 år. Når valgperioden er udløbet skal der afholdes valg igen.

Når valget er afsluttet skal arbejdsmiljøgruppens sammensætning offentliggøres. Det er vigtigt at alle ansatte ved hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant og hvem arbejdsmiljøgruppen består af. Så udover at skrive navne i den information man giver til nyansatte, skal oplysningerne også være tilgængelige for alle. Dette sikrest nemmest med et opslag.

HUSK også at meddele PROSA valg og genvalg.

Vi har udarbejdet en blanket du kan benytte:

Hvem kan vælges

For at være valgbar som arbejdsmiljørepræsentant kræver det, at man er beskæftiget mere end 10 timer om ugen. Der kan være andre krav, men er der tvivl om valgbarheden i en konkret sag vil vi anbefale at du kontakter PROSA.

Afstemningsproceduren

Afstemningsproceduren afhænger af hvor mange kandidater, der er stillet op.

  • En kandidat
  • Hvis der er to kandidater
  • Flere end 2 kandidater

En kandidat

Hvis der kun er en kandidat vil man normalt betegne kandidaten som valgt ved fredsvalg. Nogle overenskomster kræver at der afholdes en afstemning selvom der kun er en kandidat. Vi vil generelt anbefale, at I foretager en afstemning så arbejdsmiljørepræsentanten har et mandat til sit arbejde.

To kandidater

Hvis der er 2 kandidater vil det i mange tilfælde være nok at afholde en afstemning om hvem af de to man fortrækker. Men i en række overenskomster er der krav om, at man skal have mere end 50% af stemmerne for at blive valgt. Det betyder at man i nogle tilfælde vil være nødt til at fortage en sidste afstemning med kun en kandidat. Hvis kandidaten ikke opnår minimum 50% af stemmerne skal valgproceduren gå om, og man må ud at finde ny kandidater der kan vinde de 50% af stemmerne.

Flere end 2 kandidater

Hvis der er flere end 2 kandidater, er det mest almindelige, at man i hver valgrunde fjerne den kandidat der har færrest stemmer. Medmindre en af kandidaterne har mere end 50% af stemmerne; i så tilfælde er vedkommende valgt.

En række overenskomster kræver, at man skal have mere end 50% af stemmerne for at blive valgt. Det betyder at man i en række tilfælde ikke kan slutte med afstemningen mellem de to sidste kandidater, men er nødt til at fortage en sidste afstemning med kun en kandidat. Hvis kandidaten ikke opnår minimum 50% af stemmerne skal valgproceduren gå om, og man må ud at finde ny kandidater der kan vinde de 50% af stemmerne.

Valgperiode

Valgperioden er normalt 2 år, den kan dog udvides til 4 år. Det er arbejdsmiljøorganisationen selv der beslutter om valgperioden skal udvides, men der skal laves en generel aftale, og aftalen skal laves inden valget afholdes. Det går ikke bare at forlænge når man opdager, at der er gået mere end 2 år og ikke har afholdt valg.

Står man overfor en større organisationsændring, kan man midlertidigt forlænge valgperioden.