Hjemmearbejdspladsen

Arbejder du hjemme hvad der svare til mere end 2 dage om ugen, er du omfattet af reglerne for hjemmearbejde.

Der skal laves APV for hjemmearbejdspladser, der benyttes i hvad der svare til en dag om ugen eller mere.

Når vi anvender udtrykket hvad der svare til 2 dage om ugen, skyldes det, at det ikke behøver at være sammenhængende arbejdsdage. 

Det sker at nogen tror at hvis den ansatte selv styrer, hvor meget der arbejdes hjemme, gælder reglerne ikke. Dette er ikke korrekt; det følger af arbejdsgiverens ledelsesret, at det altid er deres ansvar at reglerne bliver fulgt.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der er nogle der er omfattet af reglerne for hjemmearbejde, vil vi anbefale at I får et spørgsmål med i jeres APV, der afklarer spørgsmålet.

APV for hjemmearbejdspladsen

Arbejdsmiljøorganisationen skal ikke besøge de ansatte hjem, for at udarbejde APV'en. Derimod skal i stille spørgsmål der afklare om bord, stol, lysforhold m.v. levere op til de krav, der er til en skærmarbejdsplads.

Det er arbejdsgiverens ansvar at hjemmearbejdspladsen lever op til indretningskravene. Det betyder imidlertid ikke at du kan stille krav om at få bord og stol stillet til rådighed. Arbejdsgiveren kan i stedet vælge at begrænse den tid du må arbejde hjemme til mindre end en dag om ugen.