Udvalget for Individuel medlemsservice

Individuel medlemsservice er en helt afgørende del af PROSAs arbejde. Det juridiske personale sidder hver dag i frontlinjen, hvor de hjælper og vejleder medlemmer, der skal have hjælp i forbindelse med ansættelse, fyring, sygdom, lønudbetalinger, konkurrenceklausuler, ferie, #Me Too og meget andet.

Det er Udvalget for Individuel medlemsservice, der fastlægger de overordnede retningslinjer for, hvordan PROSA varetager medlemmernes individuelle faglige og arbejdsretslige interesser. Konkret udvikler og sikrer udvalget kvaliteten i den service, som stilles til rådighed for det enkelte medlem, således at PROSA har en tidssvarende juridisk medlemsservice.

For lovgivning ændres, nye domme afsiges, og it-arbejdsmarkedet forandrer sig konstant. Det stiller krav til, at PROSA følger med udviklingen, og at den individuelle medlemsservice altid er up-to-date og har de rette forudsætninger for at tage udfordringerne op. PROSA skal have de rette services, værktøjer, regler og procedurer, men det er også altid vigtigt, at det er muligt at se en sag i sin helhed og tage individuelle hensyn. Det er her, IMS-udvalget kommer ind i billedet.

Udvalget har også ansvaret for advokatkontoen og sikrer, at midlerne forbruges i henhold til de retningslinjer og med den afrapportering, som Hovedbestyrelsen har vedtaget.

Mødeaktivitet

Udvalget afholder ca. 8-10 ordinære møder årligt. Herudover kan der opstå situationer, hvor udvalget må mødes ekstraordinært for at behandle konkrete sager. Som oftest vil vi prøve at løse disse pr. e-mail.

Udvalget kan svinge i størrelse. I marts 2021 er udvalget 8 personer stort. Hvis du er interesseret i at deltage i udvalget eller høre mere om det, er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontakt

Curt Kjærsgaard Raavig, forbundssekretær: ckr@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i IMS

Arbejdsplan 2020-2022