Quick guide

En oversigt med gode råd og retningslinjer, når du anvender PROSAs designlinje.

Design-elementerSådan bruges det
Logo

PROSAs logo står enten alene som ”PROSA” eller med et payoff under, som er: ”Forbundet af It-professionelle”. Der findes også logo for lokalafdelinger.

Payoff og logo har altid samme farve – og det er altid en farve fra PROSAs farveskala.

Det er også muligt at bruge logo i sort og hvid - kontakt os, hvis du har brug for det.

Brug kun ”PROSA”-logoet alene (uden payoff) i situationer, hvor der ikke er tvivl om, hvem afsenderen er.

Logo placeres for oven eller for neden - i højre eller venstre side - i en afstand fra kant og bund, som er lig med højden på ”P” i ”PROSA”-logoet.

I øvrigt:

 • Det er kun i payoff, at ”it-professionelle” skrives med stort forbogstav I (ikke i tekster generelt).
 • PROSA skrives altid med kapitæler (store bogstaver/majuskler).
 • Når vi anvender PROSA i ubestemt form pluralis skrives det  PROSAs uden apostrof. 
Farver

PROSA har en farveskala, som indeholder seks farver:

 • Rød
  PANTONE: 032 C
  CMYK: 0/93/98/0
  RGB: 197/44/26
  HEX: #c52c1a
 • Mørkeblå
  PANTONE: 2767 C
  CMYK: 100/75/48/55
  RGB: 11/43/62)
  HEX: #0B2B3E
 • Beige
  PANTONE: 7527 C
  CMYK: 13/9/14/0
  RGB: 228/227/220)
  HEX: #E4E3DC
 • Lyseblå
  PANTONE: 2173 C
  CMYK: 82/58/0/0
  RGB: 54/105/203
  HEX: #346DC9
 • Grøn
  PANTONE: 2220 C
  CMYK: 75/28/45/11
  RGB: 61/133/132
  HEX: #3F8584
 • Orange
  PANTONE: 2024 C
  CMYK: 0/71/73/0
  RGB: 254/102/63
  HEX: #FC6543

Ud over de seks farver i skalaen kan du også anvende sort og hvid - men undgå så vidt muligt produkter med en sort baggrundsfarve.

Farvenuancerne må gerne gøres lysere eller mørkere - fx 50%.

Husk, at rød og grøn ikke bør bruges sammen af hensyn til farveblinde.

Skrifttyper

Tryksager og dokumenter
Til brødtekst/større tekstmængder: Brug Montserrat Medium, 10 pkt.

Til overskrifter: Montserrat Semibold 12 pkt. eller Montserrat Ekstra Bold, 12 pkt.

Mails
Verdana, 10 pkt.

PowerPoint
Montserrat Medium til større tekstmængder, men hvis du viser det på en PC, der ikke har fonten installeret, kan du bruge Verdana.

Grafik

Megagrafik
Mega-grafikker er bogstaverne i "PROSA" forstørret op.

Lad gerne kun dele af bogstavet være synligt, så effekten bliver et mønster frem for et bogstav.

Mega-grafikkerne må ikke proportionsforvrænges.

Gør gerne mega-grafikerne større eller mindre eller drej dem.

Det er valgfrit om du vil bruge mega-grafikkerne, men begynd ikke at bruge helt andre grafikker uden hjælp fra PROSAs grafiker.

Grid
”Grid er et 0- og 1-mønster, der fungerer som et ekstra lag, du kan lægge i baggrunden.

Grid skal kun kunne anes - det må ikke være for tydeligt.

Grid er et tilvalg og ikke noget, du skal bruge hver gang.

På de lyse farver/fotos kan både det beigefarvede og mørkeblå grid benyttes – se, hvad der fungerer bedst.

Fotos

Fotos holdes altid i klare og lyse toner.

Læg gerne diskret grid over foto, hvis muligt.

Du kan få hjælp til at lysne din fil og til at lægge baggrunds-grid på.

PowerPoint

Anvend dele af PROSAs PPT-skabelon eller denne sideopsætning.

Brug skrifttypen Verdana eller anvend lagring af font, hvis din PPT skal vises på en computer, som ikke har Montserra installeret.