PROSA/ØST

PROSA/ØST er lokalafdelingen for privatansatte medlemmer øst for Storebælt. Så er du selvstændig, ledig eller ansat i en privat virksomhed øst for Storebælt, er du automatisk medlem af PROSA/ØST.

PROSA/ØST arbejder for at give medlemmerne mest mulig indflydelse på deres arbejdsliv og for at sikre deres interesser internt i forbundet. Sammen udgør vi den største lokalafdeling i PROSA og arbejder for at sikre professionel rådgivning, et bredt udvalg af kurser og et stærkt it-fagligt engagement.

PROSA/ØST ledes af en bestyrelse, der består af en gruppe frivillige og engagerede medlemmer, der mødes ca. en gang om måneden.

PROSA/ØST afholder mange it-relevante arrangementer - men vil endnu hellere støtte op om aktiviteter, som er styret og drevet af medlemmerne selv.  Vi hjælper dig med:

  • Administrativ back up - fx hjælp til kommunikation til andre medlemmer
  • Lån af PROSAs lokaler i København
  • Mad og kaffe til fremmødte medlemmer
  • Betaling af udgifter til fx en oplægsholder
  • Betaling af dine egne transportudgifter

Skriv til prosa_oest@prosa.dk, hvis du har en idé til et arrangement eller netværk, vil stille spørgsmål eller dele din it-niche-viden med andre.

Generalforsamling (GF)

Alle medlemmer øst for Storebælt inviteres med til en årlig generalforsamling og har stemmeret. Generalforsamlingen afholdes normalt den sidste lørdag i oktober.

På generalforsamlingen kan du fremsætte dine egne idéer og vælge mellem forskellige kandidater til bestyrelsen til at repræsentere dig. Du er også velkommen til selv at stille op til en valgperiode. Det er generalforsamlingen, der godkender bestyrelsens beretning og regnskab fra året, der gik, og en arbejdsplan samt budget for den kommende periode.

Når du deltager på generalforsamlingen i PROSA/ØST, har du i lige år desuden mulighed for at melde dig som delegeret til PROSAs delegeretforsamling, som er øverste myndighed i PROSA. Det er her, foreningens vigtigste beslutninger træffes.

Materiale til den seneste generalforsamling (med forslag til den indeværende periode).


Kontakt

Mirza Cirkinagic, forbundssekretær: mic@prosa.dk
Bjarke Friborg, faglig konsulent: bfr@prosa.dk
Heidi Jensen, organiseringskonsulent, hje@prosa.dk