Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK)

ULK arbejder med PROSAs uddannelsespolitik, karriererådgivning, efter-/videreuddannelsespolitik, ledighedspolitik og vækstpolitik.

Udvalget beskæftiger sig med politikker og aktiviteter, som kan bringe ledige medlemmer tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes arbejder ULK med at kortlægge, hvilke behov for kompetencer arbejdsmarkedet har, og hvordan PROSAs medlemmer bedst kan tilegne sig de kompetencer, som efterspørges.

Gennem arbejdet i ULK vil du dermed få viden om arbejdsmarkedet og it-uddannelsernes indhold. Du vil også have mulighed for at udvikle nye uddannelser og uddannelsestilbud til alle PROSAs medlemmer.

I indeværende DF-periode er udvalgets prioritet den løbende opkvalificering af it-arbejdsstyrken. Det er en prioritet, at der med den stærkt forkortede dagpengeperiode i højere grad sker en fornuftig og effektiv brug af ledighedsperioden, og at der skabes tiltag, der kan hjælpe de medlemmer, der når at opbruge dagpengeret, inden de kommer i job igen. Det er samtidig en prioritet, at PROSA i perioden får videreudviklet sin evne og kapacitet til at give optimal karriererådgivning og formidle job på it-arbejdsmarkedet.

Mødeaktivitet

Udvalget mødes 6 gange årligt. Man kan være fysisk med fra København og Århus efter aftale eller via Teams. Udvalget består af fire medlemmer samt to tilknyttede medarbejdere og er åbent for alle PROSA-medlemmer. Ønsker du at være aktiv i ULK, er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontakt

Morten Rønne, forbundssekretær: mbr@prosa.dk
Mathilde Kirk Damsgaard, ledelseskonsulent til medlemsorganisering: mkd@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i ULK

Arbejdsplan 2020-2022

Kommissorium 2020-2022