Generalforsamling i PROSA/ØST 2023

Flere nyvalgte i bestyrelsen, fortsat satsning på arbejdspladsarbejde samt et 2-årigt og ekspansivt budget til at understøtte indsatserne.

Dét var resultatet af generalforsamlingen i 2023, der konkret besluttede at fortsætte hovedkursen med understøttelse af den kollektive organisering af PROSA-medlemmer ude i virksomhederne samt aktiv indsats for at koordinere indsatser via forbundet.

Nedenfor følger indkaldelsen samt de relevante dokumenter:


Generalforsamling i PROSA/ØST lørdag 28. oktober 2023

Generalforsamlingen er den højeste myndighed for lokalafdelingen PROSA/ØST, der organiserer privatansatte, selvstændige og ledige øst for Storebælt. Generalforsamlingen blev denne gang gennemført som et hybrid-arrangement, hvor det både var muligt at deltage fysisk og online.

Særlige teamer for GF 2023

 • Status på den opgraderede indsats ift. arbejdspladsrettet arbejde, der blev besluttet af generalforsamlingen sidste år
 • Forslag fra bestyrelsen om en ny 2-årig budgetperiode
 • Ekstraordinært valg af Østs repræsentant i hovedbestyrelsen samt valg af ny 1. suppleant for denne.
 • Opdatering og modernisering af PROSA/ØSTs principprogram.

Dokumenter til godkendelse på generalforsamlingen

 1. Dagsorden med tidsplan
 2. Bestyrelsens beretning: 1) Tekstversion, 2) Visuel gennemgang
 3. Revideret regnskab for 2022
 4. Halvårsregnskab for 2023
 5. Forslag til ny handlingsplan
 6. 2-årigt budgetforslag for 2024 og 2025 samt forslag til kontingent
 7. Ændringsforslag til principprogram
 8. Valg til bestyrelsen, herunder af ny suppleant for Øst-repræsentanten i hovedbestyrelsen