PROSA/VEST

Er du selvstændig, ledig eller ansat i en privat virksomhed vest for Storebælt, er du automatisk medlem af PROSA/VEST.

PROSA/VEST arbejder for at fremme dine interesserer lokalt og er din nemmeste vej til at få indflydelse på PROSAs arbejde for og tilbud til medlemmerne.

Bestyrelsen består af en gruppe frivillige engagerede medlemmer, der mødes ca. én gang om måneden via en blanding af fysisk fremmøde i Aarhus og virtuelt.

PROSA/VEST afholder mange it-relevante arrangementer - men vil endnu hellere støtte op om aktiviteter, som er styret og drevet af medlemmerne selv. Vi hjælper gerne med:

  • Administrativ back up - fx hjælp til kommunikation til andre medlemmer
  • Lån af egne lokaler i Aarhus og Odense
  • Mad og kaffe til fremmødte medlemmer
  • Betaling af udgifter til fx en oplægsholder
  • Betaling af dine egne transportudgifter

Skriv til vest@prosa.dk, hvis du har en idé til et arrangement eller netværk, vil stille spørgsmål eller dele din it-niche-viden med andre.

Generalforsamling

PROSA/VEST inviterer alle medlemmer til en årlig generalforsamling, og alle har stemmeret. På generalforsamlingen, der afholdes i efteråret, godkendes blandt andet bestyrelsens beretning fra året, der gik og arbejdsplanen for den kommende periode På generalforsamlingen kan også du fremsætte dine egne idéer, bestemme, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen eller selv stille op.

Når du deltager på generalforsamlingen i PROSA/VEST, har du i lige år desuden mulighed for at melde dig som delegeret til PROSAs delegeretforsamling, som er øverste myndighed i PROSA og stedet, hvor foreningens vigtigste beslutninger træffes.

Generalforsamling 2021 blev holdt lørdag den 25. september 2021.

Læs dagsorden og forberedende materiale til Generalforsamling 2021 her.


Kontakt

Henrik Jacobsen, forbundssekretær: hja@prosa.dk, 87 30 14 10 / 22 88 72 62
Mail: vest@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i PROSA/VEST