Overenskomstudvalget (OK)

I OK-udvalget lægges linjen for, hvordan PROSA skal varetage de arbejdsopgaver, der angår overenskomstarbejdet.

PROSA rådgiver medlemmerne i konkrete sager, hvad enten de kontakter PROSA som enkeltmedlemmer eller som tillidsrepræsentant. PROSA søger ligeledes at få sine holdninger til overenskomstsområdet bredt ud til medlemmerne gennem artikler og pressemeddelelser og ved at deltage i møder, seminarer og så videre, hvor PROSA kan bidrage med viden om området.

I OK-udvalget kan du være med til at beslutte, hvordan PROSA bedst kan klæde medlemmerne på, når det gælder de kurser, temaer og andre tilbud, PROSA tilbyder medlemmerne på en overenskomst.

PROSA er repræsenteret i en række sammenhænge, hvor formålet er at påvirke de regler, der gælder inden for OK-området, så de er til mest mulig gavn for medlemmerne.

Dette arbejde foretages mest af de tilknyttede medarbejdere, men det baserer sig på de betragtninger og holdninger, der kommer frem på OK-udvalgets møder.

Mødeaktivitet

Udvalget består lige nu af 9 deltagere, der holder møde cirka hver anden måned. Møderne foregår som regel i København, men det er muligt at deltage over Teams.

Hvis du vil høre mere om udvalget, eller melde dig under fanerne, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.


Kontakt

Mirza Cirkinagic, forbundssekretær: mic@prosa.dk
Mirjam Spetzler, forhandlingskonsulent: msp@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i Overenskomstudvalget

Arbejdsplan 2020-2022