Redaktionsudvalget

DF-valgt ØST

Christian A. Christensen

  

DF-valgt ØST

Peter Ussing

  

DF-valgt ØST

Dorte Hoffmann

  

DF-valgt OFFENTLIG

Erik Dahl Klausen

  

DF-valgt ØST

Mikkel Jørgensen

  

DF-valgt VEST

Aleksander B. Bierbaum

  

Redaktionsudvalget har det politiske ansvar for udgivelsen af Prosabladet, som udkommer 11 gange årligt og leveres til alle medlemmer af PROSA – enten som trykt magasin eller i en elektronisk version. Udvalget består af mindst fire medlemmer og råder over det budget, der er aftalt med hovedbestyrelsen til at dække udgifterne til produktion, tryk og distribution.

Udvalgets arbejde sker i tæt samarbejde med Prosabladets redaktion. På månedlige møder drøftes mulige artikler, og udvalget giver it-faglig inspiration og sparring til redaktionen. Udvalget skal desuden sikre muligheden for en fri medlemsdebat om PROSAs arbejde og om forbundets politiske linje.

Udvalgets medlemmer vælges for en toårig periode på PROSAs delegeretforsamling. Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget.


Kontakt

Christian A. Christensen, formand for Redaktionsudvalget: redaktionsudvalg@lister.prosa.dk
Nicolai Scharling, redaktør: nis@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalgets kommissorium (vedtaget 2022)

Sidst revideret

6. juni 2024