Arbejdsmarkedspolitisk udvalg

PROSAs arbejdsmarkedspolitiske udvalg beskæftiger sig med alle de områder af arbejdsmarkedspolitikken, som ikke ligger i andre udvalg.

Udvalget har blandt andet ansvaret for PROSAs lønstatistik og arbejdet for ligestilling og diversitet. Udvalget lægger linjen for politikken på a-kasse og efterløns- og dagpengeområdet. Også politikken for syge- og barselsdagpenge, flexjobs, førtidspension og udenlandsk arbejdskraft er udvalgets ansvarsområde, ligesom aftaler om og opfølgning på pensionsaftaler for PROSAs medlemmer.

Du kan i udvalget derfor være med til at lægge linjen for PROSAs arbejde at sikre, at PROSAs lønstatistik følger med tiden, debattere og komme med forslag på dagpenge- og arbejdsløshedsområdet, rejse problematikker i forhold til syge- og barselsdagpenge og meget mere.

PROSA søger generelt at få sine holdninger bredt ud i samfundet gennem debatindlæg, kronikker og pressemeddelelser og ved at deltage i møder, seminarer med mere, hvor PROSAs forslag og idéer kan præsenteres. Arbejdet foregår i samarbejde med ansatte konsulenter i PROSA.

PROSA søger løbende indflydelse på de politikområder, som defineres, som de vigtigste for medlemmerne. Det sker blandt andet ved drøftelser med ministre og folketingsmedlemmer, der arbejder på området. PROSA er repræsenteret i en lang række udvalg i relation til arbejdsmarkedspolitik i Fagbevægelsens Hovedorganisation og samarbejder med andre organisationer om fremme af synspunkterne på udvalgte arbejdsmarkedsområder. PROSA arbejder også med området gennem Min A-kasse.

Mødeaktivitet

Udvalget består lige nu af 14 deltagere, der holder møde ca. hver anden måned. Møderne foregår som regel i København, men det er muligt at deltage over Teams.

Hvis du vil høre mere om udvalget, eller melde dig til arbejdet, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.


Kontakt

Curt Kjærsgaard, organisatorisk næstformand: ckr@prosa.dk
Jette Baade, arbejdsmarkedspolitisk ledelseskonsulent: jeb@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i Arbejdsmarkedspolitisk udvalg

Arbejdsplan for Arbejdsmarkedspolitisk udvalg 2021-2022