Grafiske elementer

PROSAs design indeholder fem store "mega-grafikker" og et mønster kaldet "grid". Derudover kan du også bruge fotos.

Mega-grafik

Mega-grafikker er bogstaverne i "PROSA" forstørret op. 

Retningslinjer

Lad gerne kun dele af bogstavet være synligt, så effekten bliver et mønster frem for et bogstav.

Mega-grafikkerne må ikke proportionsforvrænges.

Gør dem gerne større eller mindre eller drej dem.

Det er valgfrit om du vil bruge mega-grafikkerne, men begynd ikke at bruge helt andre grafikker uden hjælp fra PROSAs grafiker.

Hold det enkelt.

Grafikkerne her er PNG-filer i størrelsen 2420x2500. Kontakt os, hvis du har brug for andre filtyper og formater.

Grid

Grid er et 0- og 1-mønster, der fungerer som et ekstra lag, du kan lægge i baggrunden.

Retningslinjer

Grid skal kun kunne anes - det må ikke være for tydeligt.

Grid er et tilvalg og ikke noget, du skal bruge hver gang.

På de lyse farver/fotos kan både det beigefarvede og mørkeblå grid benyttes – se, hvad der fungerer bedst.

Her er eksempler på grid. Kontakt vores grafiker, hvis du har brug for en fil, så du får noget, hvor størrelse og nuance passer.

Fotos

Retningslinjer

Fotos holdes altid i klare og lyse toner.

Læg gerne diskret grid over foto, hvis muligt.

(Du kan få hjælp til at lysne din fil og til at lægge baggrunds-grid på).

Her er et eksempel på, hvordan vi anvender hovedbillder på prosa.dk. Lysnet og med grid på og horisontal beskæring: