PROSA/Offentlig arbejdsplan

Arbejdsplanen beskriver de ting som PROSA/Offentlig bestyrelse skal arbejde hen imod.

A.Organisationsområde
A1PROSA/Offentlig arbejder hen imod, at alle It-ansatte inden for det offentlige er ansat under enten en PROSA-overenskomst eller en anden af PROSA/Offentlig anerkendt overenskomst.
B.Andre organisationer
B1.PROSA/Offentlig udtrykker sin solidaritet med andre fagforeninger fra den etablerede fagbevægelse.
B2.Udsendelse af økonomiske og verbale støtteerklæringer vurderes fra gang til gang af bestyrelsen eller medlemsmødet.
B3.PROSA/Offentlig opbygger og vedligeholder en kontakt til andre fagforeninger med henblik på at samarbejde om fælles interesseområder.
B4.PROSA/Offentlig støtter aktioner mod regeringsindgreb i overenskomsterne.
B5.PROSA/Offentlig støtter samarbejde mellem klubber fra PROSA og andre organisationer på de enkelte arbejdspladser.
C.Struktur
C1.PROSA/Offentlig informerer om sine aktiviteter i PROSA-bladet og på PROSAs hjemmeside.
C2.PROSA/Offentlig støtter oprettelsen af klubber på arbejdspladserne.
D.Overenskomster
D1.PROSA/Offentlig arbejder hen imod at få udstrakt PROSA/Offentlig overenskomsten til samtlige statsinstitutioner.
D2.Der skal fortsat arbejdes på at støtte de regions- og kommunalt it-ansatte i forbedringer af deres specielle løn- og arbejdsvilkår.
D3.PROSA/Offentlig arbejder på at påse at it-kolleger, i prosa-overenskomstdækkede institutioner, ikke bliver fejlindplaceret under andre overenskomster.
D4.Forhandlings- og Aktionsudvalg varetager arbejdsopgaver m.h.t. overenskomsten. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra så mange arbejdsplader som muligt.
D5.PROSA/Offentlig arbejder på, at arbejdspladserne udnytter mulighederne for at vælge tillidsrepræsentanter.
D6.Bestyrelsen bemyndiges til at indkalde krav til en ny overenskomst/organisationsaftale, således at de kan indgå i de relevante forhandlinger.
D7.Forud for hver ny forhandling af overenskomst/organisationsaftale vælges en forhandlergruppe på 3 personer, som skal være på PROSA eller HK IT-overenskomst i staten.
E.Uddannelse
E1.For at understøtte klubaktiviteterne og andre faglige aktiviteter, må PROSA/Offentlig aktivt medvirke til, at så mange tillidsrepræsentanter og andre medlemmer som muligt deltager i tillidsrepræsentantkurser og andre faglige kurser.
E2.Bestyrelsen yder støtte til, at medlemmer, der ønsker efter- og videreuddannelse inden for it-faget, kan gøre dette i arbejdstiden. Det kan evt. gøres ved indgåelse af lokalaftaler.
E3.PROSA/Offentlig arbejder hen imod en generel uddannelsesaftale for offentligt it-ansatte.
F.Hvervning
F1.Bestyrelsen og TR´ere arbejder for, at organiseringen blandt it-ansatte bliver 100%.