Generalforsamling i PROSA/ØST 2022


Generalforsamling i PROSA/ØST lørdag 29. oktober 2022

Som medlem af PROSA/ØST kan du til generalforsamlingen være med til at udstikke kursen for PROSAs største lokalafdeling - herunder for PROSA som forbund i de næste to år.
Nærmere bestemt skiller følgende ting sig ud netop i år:

  • Kampvalg om posten som Øst-repræsentant i hovedbestyrelsen
  • Et offensivt og ekspansivt budgetforslag, der tager hul på at bruge af Øst-formuen
  • Et helt nyt forslag til handlingsplan med langt mere fokus på kollektive indsatser på arbejdspladserne
  • Forslag om at udvide bestyrelsen med yderligere 2 personer
  • Valg af delegerede til PROSAs delegeretforsamling 19.-20. november, hvor der bl.a. skal vælges ny forbundssekretær for Øst samt ny næstformand for PROSA.

Praktisk: Vi mødes i PROSAs lokaler en lørdag eftermiddag i København, konkret kl. 13-17:30. Hvis du har tid og lyst, er du også velkommen til frokost samme dag, samt efterfølgende middag.


Dokumenter til godkendelse på generalforsamlingen:

1. Dagsorden
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab for 2021
4. Halvårsregnskab for 2022
5. Forslag til ny handlingsplan
6. Budgetforslag for 2023 og forslag til kontingent
7. Ændringsforslag til principprogram og vedtægter
8. Valg til bestyrelsen, herunder af ny Øst-repræsentant i hovedbestyrelsen


Øvrige dokumenter: