Den stressede arbejdsplads

  • Der planlægges med overarbejde
  • Planlægning uden at tage højde for ferie osv.
  • Ingen fælles frokost
  • Ingen sociale aktiviteter
  • Man taler ikke om private forhold
  • Ubehagelig tone
  • Mere sladder end direkte konstruktiv kritik
  • Manglende hjælp og støtte