Offentlige 15-20 års erfaring

OffentligManagement
It-erfaringBruttoløn
1551.914
15,552.342
1652.761
16,553.171
1753.573
17,553.965
1854.348
18,554.723
1955.088
19,555.445
2055.792

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er inclusiv pensionsbidrag, både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


It-erfaring er din normerede studietid plus din erhvervserfaring.