Offentlige 20-25 års erfaring

OffentligRun
It-erfaringBruttoløn
2041.604
20,541.741
2141.872
21,541.999
2242.120
22,542.235
2342.346
23,542.451
2442.550
24,542.644
2542.733

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag, både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.