Privatansatte vest for Storebælt 10-15 års erfaring

Run, Vest
It-erfaringBruttoløn
1049.078
10,549.515
1149.922
11,550.301
1250.651
12,550.974
1351.271
13,551.544
1451.792
14,552.017
1552.220

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.